Abo Renhold AS Renholdstjenester Siste Nytt Allmenngjøring av tariffavtale
Allmenngjøring av tariffavtale

Allmenngjøring av tariffavtale

Pr. 01.09.2011 ble tariffavtalen mellom NHO Service og Norsk Arbeidsmandsforbud allmengjort.

Dette betyr at alle selskap som leverer renhold er forpliktet til å avlønne sine ansatte iht. til tariffavtalen. Abo Renhold AS har siden 2006 vært del av tariffavtalen og har overholdt disse forpliktelsene siden denne ble inngått.

Manglende etterlevelse av bestemmelsene kan føre til strafferettslig pågang og krav om etterbetaling.Dette vil ikke gjelde Abo Renhold AS.

Ved å inngå avtale med selskap som ikke etterlever disse forpliktelsene risikerer man å knytte til seg en leverandør som kan få rettslige krav stilt mot seg og pådra seg økonomiske krav de ikke kan bære.

 

nhoservice.png

ren_utvikling_oblat_2011.jpg